розходження

перев. мн. (відсутність згоди, погоджености між ким-н. унаслідок неоднакових думок, поглядів, інтересів тощо), незгода, розбіжність, незлагода

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • розходження — я, с. 1) Дія за знач. розходитися 1 10). 2) Розбіжність, суперечність з кимсь у чому небудь; незгода з кимсь, чимсь …   Український тлумачний словник

  • розходження — [розхо/джеин :а і росхо/джеин :а] н :а, р. мн. еин …   Орфоепічний словник української мови

  • розходження — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • дивергенція — ї, ж. 1) Характеристика руху від центральної точки або розміщення в іншому напрямі. 2) біол. Розходження ознак і властивостей у рослинних і тваринних організмів, зумовлене пристосуванням їх до різних умов існування. •• Диверге/нція оче/й… …   Український тлумачний словник

  • іронія — (від грецьк. ειρωνεία прикидання, удаваність) певного роду риторичний прийом, завдяки якому висловлення набуває прихованого змісту, відмінного (нерідко протилежного) від буквального, проте формулювання останнього завжди натякає на істинність саме …   Філософський енциклопедичний словник

  • декон'югація — ї, ж., мед. Передчасне розходження хромосом …   Український тлумачний словник

  • дисперсія — ї, ж., спец. Залежність показника заломлення світла від довжини хвилі. •• Диспе/рсія зву/ку залежність фазової швидкості гармонічних звукових хвиль від частоти. Диспе/рсія сві/тла розсіяння, розходження світла під час проходження крізь прозоре… …   Український тлумачний словник

  • колізія — ї, ж. 1) Зіткнення протилежних поглядів, прагнень, інтересів. || Зображення життєвих конфліктів і боротьби в художньому творі. 2) юр. Взаємна невідповідність правових норм, які регулюють однакові суспільні відносини. •• Колі/зія зако/нів… …   Український тлумачний словник

  • колхіцин — у, ч., біол. 1) Алкалоїд, який паралізує механізм розходження хромосом в період мітотичного поділу клітин. 2) Алкалоїд, що міститься в насіннях та цибулинах певного виду багаторічних трав – колхікума …   Український тлумачний словник

  • перекіс — I ко/су, ч. Стан за знач. перекоситися. || перен. Порушення співвідносності, міри в розвитку, у вияві чого небудь. •• Курсови/й перекі/с розходження офіційного та ринкового курсу валюти. II ко/су, ч., діал. Покіс …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.